Kako se piše vjećalo ili vijećalo?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše vjećalo ili vijećalo?

Piše se vijećalo.