Kako se piše vijerujem ili vjerujem?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše vijerujem ili vjerujem?

 

Piše se vjerujem.