Kako se piše sendvič ili sendvić?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše sendvič ili sendvić?

Piše se sendvič.