Kako se piše sa mnom ili samnom?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše sa mnom ili samnom?

Piše se sa mnom