Kako se piše rješavam ili riješavam?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše rješavam ili riješavam?

 

Piše se rješavam.