Kako se piše preljepo ili prelijepo?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše preljepo ili prelijepo?

 

Piše se prelijepo.