Kako se piše pobijediti ili pobjediti?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše pobijediti ili pobjediti?

Piše se pobijediti.