Kako se piše naspram i na spram?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše naspram i na spram?

Piše se naspram.