Kako se piše miješana ili mješana?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše miješana ili mješana?

 

Piše se miješana.