Kako se piše džungla ili đungla?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše džungla ili đungla?

Piše se džungla.