Kako se piše džuma ili đuma?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše džuma ili đuma (muslimanska molitva)?

Piše se džuma.