Kako se piše džinovski ili đinovski?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše džinovski ili đinovski?

Piše se džinovski.