Kako se piše Džingis-kan ili Đingis kan?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše Džingis-kan ili Đingis kan?

Piše se Džingis-kan.