Kako se piše dženaza ili đenaza?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše dženaza ili đenaza?

Piše se dženaza.