Kako se piše Nova godina ili nova godina?

Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:

Kako se piše Nova godina ili nova godina?

Ako se misli na praznik 1. siječnja, onda je Nova godina. Ukoliko se misli na cijelu nadolazeću godinu, onda se piše malim početnim slovom, nova godina.